Uw winkelwagen is leeg.
Verder winkelen

Privacy Statement WoonVeilig

WoonVeilig respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens in het kader van de door je gekozen dienst. WoonVeilig acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

WoonVeilig is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-03-2021 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij maken voor iedere klant die bij ons een dienst afneemt een account aan. In je account staan onder andere de volgende gegevens:

 • je NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • emailadres;
 • betaalgegevens;
 • de naam en telefoonnummers van je contactpersonen;
 • camerabeelden.

Als je bij WoonVeilig een account aanmaakt bepaal je zelf het wachtwoord. Wachtwoorden zijn niet bekend bij WoonVeilig.

Je kunt zelf je gegevens corrigeren en verwijderen met je zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Als je bij WoonVeilig een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een Secure Server.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst.

Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Elke keer dat je contact met ons opneemt noteren wij waar wij contact met je over hebben gehad, zo hoef je je verhaal niet twee keer te vertellen en kunnen wij jou sneller helpen!

Verstrekken gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten WoonVeilig inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we je gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan WoonVeilig en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de andere ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door WoonVeilig om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig jouw gegevens gebruiken of doorgeven.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten.

Camerabeelden

Medewerkers van WoonVeilig kunnen geen beelden van geïnstalleerde camera’s bekijken. Ook opgeslagen beelden zijn niet door medewerkers van WoonVeilig te benaderen. Klanten kunnen medewerkers van WoonVeilig toegang geven tot de persoonlijke omgeving wanneer dit noodzakelijk is voor installatie en service gerelateerde activiteiten.

Toegang tot locatiegegevens

De WoonVeilig app verzamelt locatiegegevens om het automatisch inschakelen van je alarmsysteem mogelijk te maken wanneer de laatste bewoner vertrekt en om automatisch een verificatiebericht te sturen voor het deactiveren van het alarmsysteem wanneer de eerste bewoner thuiskomt. De app heeft toegang tot de locatiegegevens van het apparaat, zelfs als de app is gesloten of niet in gebruik is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de dienst af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

WoonVeilig
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
klantenservice@woonveilig.nl

Cookiebeleid van WoonVeilig

WoonVeilig maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar webwinkel. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op je computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van je gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoef je niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen. Sommige cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen op de websites. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker, en waarmee bezoek en gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten. Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordt geplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van dit programma kan WoonVeilig vaststellen waar de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt WoonVeilig beter inzicht in het gedrag van de bezoeker, waardoor WoonVeilig de website beter kan inrichten en gerichter kan adverteren op het internet.

Welke Cookies gebruiken wij?

De door WoonVeilig gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Functionele cookies
Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van een website van WoonVeilig (zoals het type huiscentrale) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is je voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van WoonVeilig worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Social Media cookies
Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen je kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Advertentie/profiling cookies
Wij maken gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan je browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in je browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoon gerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google je gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Affiliate cookies
Onder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor 'affiliate marketing' worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden. Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer kunt zien. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Wijzigen cookiebeleid van WoonVeilig

WoonVeilig zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in het cookiebeleid, zonder je daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden je aan het cookiebeleid met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van het cookiebeleid.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze website bezoekers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren. Door gebruik te maken van Hotjar-technologie krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze bezoekers (bijvoorbeeld hoeveel tijd bezoekers besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden etc.) en kunnen we ons aanbod hier beter op inrichten. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze bezoekers en de gebruikte apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, unieke apparaat-ID's, informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt deze samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Hotjar vind je hier.

Je kunt je afmelden van de opslag van een gebruikersprofiel, het opslaan van informatie over je bezoek aan onze website door Hotjar en de instelling van Hotjar-trackingcookies op andere websites. Klik op deze opt-out link om te zien hoe je dit doet.

x

Ben je nog geen WoonVeilig klant? Ontdek nu welke beveiligingsoplossing het beste bij jou past.

Wil je weten wat jij nodig hebt voor de basis van jouw huisbeveiliging? Beantwoord dan 3 eenvoudige vragen en wij voorzien jou direct van een transparant beveiligingsadvies op maat: je weet direct welke WoonVeilig melders jij nodig hebt en wat de aanschafkosten zijn.

Start mijn adviesaanvraag

1. Hoeveel directe toegangen tot jouw woning wens je te beveiligen?

Tel hierbij alle deuren en ramen die open kunnen aan zowel de voorzijde, zijkanten en achterzijde van de woning; kortom alle toegangen waar een potentiële indringer jouw woning dus direct kan betreden. Denk ook aan de eerste/tweede verdieping: heb je bijvoorbeeld toegankelijke balkons? Neem dan ook die deuren en ramen die open kunnen mee. Een directe toegang tot jouw woning beveiligen we met een deur-/raamcontact. Daarmee krijg je direct een melding als een raam of deur geopend wordt.

1 2 3 4+

Een andere hoeveelheid nodig? Bij het uiteindelijke beveiligingsadvies kun je dit zelf nog aanpassen.

Vorige

2. Hoeveel ruimtes in jouw woning zal een potentiële indringer altijd passeren?

Bedenk wat de meest aannemelijke plaats is waar een potentiële indringer jouw huis binnen kan komen en wat van daaruit de meest logische doorgangsroute van jouw huis is (veelgenoemde voorbeelden van ruimtes op de doorgangsroute: de hal, woonkamer, keuken en eventuele overloop). Een ruimte op de doorgangsroute beveiligen we met een bewegingsmelder. Wordt de ruimte waar deze hangt doorkruist dan ontvang je direct een melding.

1 2 3 4+

Een andere hoeveelheid nodig? Bij het uiteindelijke beveiligingsadvies kun je dit zelf nog aanpassen.

Vorige

Jouw persoonlijke beveiligingsadvies is bijna gereed.

Vul hieronder jouw e-mailadres in om direct jouw beveiligingsadvies te bekijken.

Vul een geldig e-mailadres in.

Jouw advies wordt samengesteld

Een moment geduld alsjeblieft

Bedankt voor het invullen van jouw gegevens

Op basis daarvan hebben wij jouw persoonlijke beveiligingsadvies opgesteld.

Ga direct naar mijn beveiligingsadvies