Uw winkelwagen is leeg.
Verder winkelen

Klachtenprocedure WoonVeilig:

WoonVeilig streeft er altijd naar om je de best mogelijke dienstverlening te leveren. Mocht er toch iets niet geheel naar wens zijn dan willen we je vragen een klacht bij ons in te dienen. Maak je klacht als volgt schriftelijk per e-mail of per post aan ons kenbaar:

Per e-mail: info@woonveilig.nl

Per post:

WoonVeilig
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem

Vermeld bij de klacht altijd duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Na ontvangst van de klacht zullen wij deze onmiddellijk in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen 2 werkdagen inhoudelijk te reageren op je klacht. Indien wij niet binnen 2 werkdagen inhoudelijk kunnen reageren dan zullen wij je hiervan per e-mail of per post uiterlijk binnen 14 dagen op de hoogte stellen met een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillencommissie Thuiswinkel voor particulieren:

Indien je een klacht hebt ingediend op één van bovenstaande manieren en wij komen er samen niet uit, dan kan je de klacht voorleggen aan:

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310

Website: www.sgc.nl

Deze onafhankelijke commissie doet een bindende uitspraak over het geschil. De Geschillencommissie Thuiswinkel brengt je vooraf € 25,- klachtgeld in rekening. Word je (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan je terugbetaald.

In geval van een klacht/geschil kun je ook terecht bij: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.